Projekt rozhovorů s advokáty na téma efektivity práce a procesů vznikl původně jako zájem ulehčit advokátům jejich samostatné praxe a pomoci jim růst. Podpořit sdílení zkušeností od advokátů k advokátům.

Dělat dobře advokacii totiž nestačí. Musíte k tomu zvládnout i podnikatelskou stránku věci. A pokud chcete růst, musíte být efektivní. Vy osobně, i vaše kancelář. Musíte mít co nejvíc času na klienty a rozvoj firmy a zároveň dodávat konzistentně kvalitní výstupy.

A přesně o tom si povídám s úspěšnými advokáty. Jak to tedy dělají, aby se nezbláznili z administrativy a řešení operativních věcí? Jak si drží dobré jméno firmy a zároveň volné ruce na to, co je pro ně důležité?

Tématy rozhovorů jsou procesy v advokátní kanceláři, efektivita práce, inovace v advokacii a zkrátka to, co může i vaši kancelář posunout o krok dál.

Různí advokáti, různé specializace, různé přístupy. Nechte se inspirovat.