Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje o mně

Renata Novotná Sídlo: U Zlatého potoka 252, Kunice, 251 63 IČ: 05963915 E-mail: renata@renata-novotna.cz

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku. Jsem plátce DPH. Adresa pro doručování se shoduje s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci, ale i pro řešení různých podnětů a reklamací.

V současné době prodávám své konzultantské služby a kurzy pouze občanům České a Slovenské republiky, kteří na území těchto států trvale žijí.

Konzultace

Konzultace probíhají dle dohody osobně nebo telefonicky v dohodnutém rozsahu.

Spolupráce probíhá formou předplacených balíčků hodin konzultací podle aktuální nabídky. Jiná forma spolupráce je možná na základě dohody

Zakoupené hodiny jsou platné 1 rok od zaplacení faktury. Po uplynutí této doby předplacené hodiny propadají bez nároku na vrácení peněz.

Do fakturovaných hodin započítávám:

  • všechny naše pracovní schůzky
  • telefonáty delší než 15 minut
  • analytické a shrnující e-maily s přípravou delší než 15 min
  • analýza podkladů a dokumentů, které mi poskytnete
  • příprava dokumentů, podkladů a výstupů, na kterých se dohodneme
  • cesty mimo Prahu podle tarifu 14 Kč/km

Veškerý odpracovaný čas zapisuji s popisem činnosti do přehledné tabulky. Fakturuji jenom to, co skutečně odpracuji.

Platba:

Předem na účet na základě faktury nebo zálohové faktury.

Vrácení peněz:

Vrácení peněz nenabízím z důvodu toho, že mám-li na vás vyblokovaný čas odpovídající koupenému balíčku, nemohu pro tu dobu přijmout dalšího klienta. Pokud si nejste jisti, zda vyčerpáte celý balíček, nebo zda vám budou mé služby vyhovovat, doporučuji využít jednorázové konzultace.

Rušení schůzek:

Pokud rušíte dohodnutou konzultaci minimálně 24h předem, neúčtuji poplatek. V případě, že na schůzku nedorazíte, nebo ji zrušíte méně než 24 hodin předem, odečtu hodinu z vašeho předplaceného balíčku.

Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na náhradní konzultaci. Termín a čas vám nabídnu podle aktuálních možností.

Ukončení spolupráce:

Vyhrazuji si právo ukončit naši spolupráci, pokud se bude významně odchylovat od mých hodnot uvedených na mých webových stránkách. V tomto případě vám vrátím peníze v hodnotě nevyčerpaných konzultací.

Stejně tak si vyhrazuji právo spolupráci odmítnout, a to ze stejných důvodů uvedených výše.

Kurzy:

Platby:

Předem na účet na základě zálohové faktury.

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz:

Pokud se rozhodnete, že kurz, na který jste se přihlásili, není pro vás, nabízím vrácení peněz do týdne od vašeho vstupu do kurzu. Pokud se tak rozhodnete později, peníze vám nevrátím, ale můžete je využít na jinou službu v mé nabídce – úvodní konzultace nebo balíčky konzultací.

Bezpečnost:

K práci s dokumenty používám placenou firemní verzy Google Suits, zajišťující velmi dobrou bezpečnost. Vždy se při práci s dokumenty a citlivými daty přizpůsobím vašim požadavkům.

Samozřejmostí je moje mlčenlivost ohledně všeho, co si spolu řekneme, pokud se nedohodneme jinak.

Reklamace:

Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitel, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

Pokud se vyskytne vada, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího množství vad, můžete požadovat výměnu produktu za nový, případně odstoupení od smlouvy. V případě odstranitelné vady, můžete požadovat přiměřenou slevu na produkt. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že bych vám nebyla schopna dodat nový produkt bez vad, ale také v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době a nebo pokud by vám zjednání nápravy činilo značné potíže.

Právo z vadného plnění není možné uplatňovat, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu a nebo byste tuto vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

V případě, že bude potřeba řešit reklamaci produktu, prosím o bezodkladné řešení této situace co nejdříve po zjištění vad. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu uvedenou na začátku těchto Obchodních podmínek. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vás písemně vyrozumím. Budou-li vám v rámci reklamace vraceny peníze, budou zaslány stejným způsobem, jakým byly přijaty.

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

Konzultuji ve firmách týmovou efektivitu, organizaci práce, procesy, vedení lidí, komunikaci a delegování.
closefacebook-squarelinkedin-squarebarsangle-down